News (2)

های‌وب در پروژه USO در روستاهای سراسر کشور، جهت پیشبرد روند توسعۀ ارتباطی، این‌بار پوشش شبکه 4G در استان لرستان را مورد بررسی قرار می‌دهد:

بر این اساس، شرکت های‌وب تا کنون در استان لرستان موفق به:

-راه‌اندازی بیش از ۵۰ سایت در استان لرستان که به موجب آن
-بیش از ۱،۵۳۰ روستا تحت پوشش شبکه های‌وب قرار گرفته و
-باعث اتصال بیش از ۵۰۱،۸۵۰ نفر در قالب بیش از ۱۴۱،۲۱۰ خانوار به اینترنت شده است
تا خانوارها بتوانند از خدمات الکترونیک مبتنی بر شبکۀ ملی اطلاعات بهره‌مند شوند.

های‌وب، توانسته است در پروژه USO در طرح توسعه زیر ساخت خدمات الکترونیکی، اتصال بیش از ۴۰،۰۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت را به انجام برساند.
همچنین های‌وب با هدف حمایت از روستاهای محروم در حال راه‌اندازی سایت‌های جدید و افزایش پوشش‌دهی است.
به امید آینده روشن برای تمام نقاط محروم کشور

  • استان لرستان
  • های‌وب
  • وزارت ارتباطات
  • خدمات عمومی اجباری
  • uso
  • hiweb
اسفند 09, 1400