های وب در فارس

پوشش شبکه 4G های‌وب در پروژه USO در استان فارس

همانند هفته‌های گذشته که به موضوع فعالیت چشمگیر های‌وب در پروژه USO در روستاهای سراسر کشور، جهت پیشبرد روند توسعۀ ارتباطی پرداخته‌ایم، این‌بار پوشش شبکه 4G های‌وب در استان فارس را بررسی خواهیم کرد.

✅بر این اساس، شرکت های‌وب تا کنون موفق به:

راه اندازی بیش از ۱۱۰ سایت در استان فارس شده است که به موجب آن بیش از ۱،۹۰۰ روستا تحت پوشش شبکه های‌وب قرار گرفته شده است و باعث اتصال بیش از ۸۴۰،۰۰۰ نفر در قالب بیش از ۲۴۰،۰۰۰ خانوار به اینترنت شده است تا خانوارها بتوانند از خدمات الکترونیک مبتنی بر شبکۀ ملی اطلاعات بهره‌مند شوند.

های‌ وب، توانسته است در پروژه USO در طرح توسعه زیر ساخت خدمات الکترونیکی، اتصال بیش از ۴۰،۰۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات را به انجام برساند.
همچنین های‌وب با هدف حمایت از روستاهای محروم در حال راه‌اندازی سایت‌های جدید و افزایش پوشش‌دهی است.

به امید آینده روشن برای تمام نقاط محروم کشور

 


  • فارس
  • های‌وب
  • وزارت ارتباطات
  • خدمات عمومی اجباری
  • uso
  • hiweb
فروردین 11, 1400