های وب در کرمان

همانطور که در چند هفته گذشته شروع به انتشار فعالیت چشمگیر های‌وب در پروژه USO در روستاهای سراسر کشور، جهت پیشبرد روند توسعۀ ارتباطی پرداخته‌ایم، این‌بار پوشش شبکه 4G های‌وب در استان کرمان را بررسی خواهیم کرد.

بر این اساس شرکت های‌وب تا کنون موفق به:

راه اندازی بیش از ۱۴۰ سایت در استان کرمان شده است که به موجب آن بیش از ۳،۱۰۰ روستا تحت پوشش شبکه های‌وب قرار گرفته شده است و باعث اتصال بیش از ۱،۰۰۰،۰۰۰ نفر در قالب بیش از ۲۹۰،۰۰۰ خانوار به اینترنت شده است تا خانوارها بتوانند از خدمات الکترونیک مبتنی بر شبکۀ ملی اطلاعات بهره‌مند شوند.

های‌ وب، توانسته است در پروژه USO در طرح توسعه زیر ساخت خدمات الکترونیکی، اتصال بیش از ۴۰.۰۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت و شبکه‌ ملی‌ اطلاعات را به انجام برساند. همچنین های‌وب با هدف حمایت از روستاهای محروم در حال راه‌اندازی سایتهای جدید و افزایش پوشش‌دهی است.

به امید آینده روشن برای تمام نقاط محروم کشور

 


 


  • کرمان
  • های‌وب
  • وزارت ارتباطات
  • خدمات عمومی اجباری
  • uso
  • hiweb
اسفند 24, 1399