های وب در هرمزگان

فعالیت چشمگیر های‌وب در روستاهای استان هرمزگان، جهت پیشبرد روند توسعۀ ارتباطی این استان ادامه پیدا کرد.


بر این اساس شرکت های‌وب تا کنون موفق به:

راه اندازی بیش از ۱۴۵ سایت در استان هرمزگان شده است که به موجب آن بیش از ۱،۰۰۰ روستا تحت پوشش شبکه های‌وب قرارگرفته شده است و باعث اتصال بیش از ۵۰۰،۰۰۰ نفر در قالب بیش از ۱۴۰،۰۰۰ خانوار به اینترنت شده است تا خانوارها بتوانند از خدمات الکترونیک مبتنی بر شبکۀ ملی اطلاعات بهره‌مند شوند.

های‌ وب، توانسته است در پروژه USO در طرح توسعه زیر ساخت خدمات الکترونیکی، اتصال بیش از ۴۰.۰۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت و شبکه‌ ملی‌ اطلاعات را به انجام برساند. همچنین های‌وب با هدف حمایت از روستاهای محروم در حال راه‌اندازی سایتهای جدید و افزایش پوشش‌دهی است.

به امید آینده روشن برای تمام نقاط محروم کشور

 

  • هرمزگان
  • های‌وب
  • وزارت ارتباطات
  • خدمات عمومی اجباری
  • uso
  • hiweb
اسفند 11, 1399